برنامه ریزی آموزشی

Educational planning

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه این همایش با حضور خانم حسین پور معاون آموزش ابتدایی ،آقای شعبانلویی معاون هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی بعنوان دبیر اجرایی همایش ، دکتر شیخ زاده دبیر علمی همایش ، دکتر حسین پور و آقای رجب زاده رئیس انجمن علمی معلمان علوم تربیتی استان با عنوان اعضای کمیته علمی ، آقای بهروز اسدی رئیس گروه آموزش ابتدایی و جمعی از مسئولین و کارشناسان ادارات آموزش و پرورش کل استان و نواحی دوگانه ارومیه ترتیب یافته بود .

در ابتدای شروع این همایش آقای دکتر مصطفی شیخ زاده عضو هیئت علمی دانشگاههای ارومیه و آزاد واحد ارومیه به عنوان دبیر علمی همایش با ارائه گزارشی از روند اجرائی و فرآیند کاری همایش ، چکیده مقاله های رسیده به دبیرخانه همایش را از بدو شروع فراخوان تا مهلت مقرر (به مدت شش ماه) ۸۰ فقره عنوان کردند که پس از ارزیابی توسط هیات داوری که متشکل از اساتید دانشگاههای استان می باشند ، ۳۸  مقاله پذیرفته شده و در نهایت ۱۲ مقاله به مرحله پایانی جهت ارائه بصورت تمام متن و سخنرانی در حوزه های متفاوت با محوریت ارزشیابی توصیفی ، روشهای تدریس و تکنولوزی آموزش که از مسائل اصلی آموزش و پرورش ابتدایی است ارائه گردید.

سپس آقای شعبانلویی معاون هماهنگی اداره کل استان و دبیر اجرایی همایش طی سخنانی در ارتباط با منسوخ شدن برخی از دیدگاههای برنامه ریزی درسی و روشهای تدریس از جمله روش به اصطلاح ضدمعلم که در آن دیدگاه عملاً انجام هر نوع فعالیتی خارج از آنچه که برنامه ریز آن را در قالب مطالب و پکیج های آموزشی که می بایست در کلاس اجرا شود و در نهایت در کتاب راهنما معلم تدوین می کند و در اختیار او قرار می دهد از معلم سلب شده و تنها باید مجری آنها باشد و فرصتی برای بیان خلاقیت معلم باقی نمی ماند مطالبی را بیان کردند.

سپس آقای شعبانلویی هم اکنون اجرای روشهای نوین و فعال تدریس را با اشاره به نقش کلیدی معلم بعنوان تسهیل کننده جریان یاد دهی و یادگیری ، مصامحه ای بین برنامه ریزی درسی و روشهای تدریس دانستند که در این دیدگاه برنامه ریزی تدریس و روش تدریس را امری جدای ناپذیر و نگاه برنامه ریز را کلی نگر و سهم معلم را بسیار جزئی (جزئی نگر) که معلم با توجه به خلاقیت خودش اتفاقاتی که در کلاس رخ میدهد را برنامه ریزی می کند عنوان کردند . 

معاون هماهنگی و دبیر اجرایی همایش هدف از تشکیل چنین همایشهای را مقدمه ای برای ارائه تفکری نو و جدید و نگاهی دیگر در راستای احیای آموزش و پرورش ابتدایی ارزیابی کردند ایشان با توجه به نگاه جدیدی که به آن ارزشیابی توصیفی اطلاق می گردد و جزئی از فرآیند برنامه ریزی درسی است و برخلاف دیدگاههای دیگر ، ارزشیابی در خدمت آموزش بوده و بنوعی با آموزش عجین شده و معلم هر لحظه در حال ارزشیابی است را بسیار خوب و سازنده توصیف کردند. 

اضافه می نماید این همایش با هدف ایجاد بستر و شرایطی مناسب برای هم اندیشی و نقد برنامه درسی دوره ابتدایی و تبادل تجربیات آموزشی،  تدوین راهکارهای مناسب و عملی برای مدیریت و تدریس آموزش و پرورش ابتدایی با محوریت و رویکردهای فعال تدریس ، فنآوری آموزشی ، ارزشیابی توصیفی و کمی ، تحلیل محتوای برنامه های درسی دوره ابتدایی و بررسی ساز و کارهای افزایش مهارت و توانمندی معلمان آموزش و پرورش ابتدایی تشکیل شده بود .

منبع خبر : روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه

http://www.wa.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=22&rcid=294

http://www.wa.medu.ir/2901/

[ چهارشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۰ ] [ 18:42 ] [ کمال محبوبی ]

[ ]